KOPP

Multihogile on lisaks kopale võimalik paigaldada ka frontaallaadurit.

………..             

………..